In tem
prev
  • In tem
next

Sản phẩm được in trên chất liệu Decal
hoặc in trên giấy Cuchesr mỏng.

In màu và được cán bóng hoặc mờ

Thời gian hoàn thành 3 ngày

namtrung7111986 namnd1210

in tem