In Name card
prev
  • In Name card
next

Name card được in trên giấy C300

Cán mờ 2 mặt

Phủ bóng UV 1 phần

Kích thước: 55x90 mm

 

namtrung7111986 namnd1210

Name card 

Tags: In Namecard